علی اسماعیلی بیان داشت: مسوولان به خبرنگاران به عنوان ارکان دموکراسی کشور توجه کنند

به گزارش خبرگزاری موج، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس گفت: با تصویب  قانون آزادی اطلاعات در مجلس  مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی به وظیفه نظارتی خویش بهتر عمل کرده و همه مسوولان کشور به خبرنگاران به عنوان ارکان دموکراسی کشور  توجه کنند.

وی افزود: جامعه ای به سمت آگاهی می رود که خبرنگاران پویا داشته باشد زیرا خبرنگاران وظیفه خطیر آگاهی بخشی را به دوش می کشند.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس با اشاره آموزه های دینی و وظایف پیامبران و امامان به عنوان آگاهی بخشان جامعه، اضافه کرد: در جامعه امروز خبرنگاران جامعه مرده زمان خود را  زنده نگه می دارند.

علی اسماعیلی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به توسعه پایدار نخستین قدم، ارج نهادن و منزلت دادن به جایگاه اصحاب رسانه است، خاطرنشان کرد: باید فضایی فراهم شود تا خبرنگاران با امنیت شغلی آزادانه قلم  بزنند.