حسن افشار با بیان اینکه بسیاری رسانه را رکن چهارم اساسی می‌دانند، گفت:عدم امنیت شغلی خبرنگاران نگران کننده است.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس سازمان بسیج رسانه مازندران تاکید بر ساماندهی خبرنگاران و مشکلات آنها در همه زمینه‌ها از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران داشت و گفت: به گفته مقام معظم رهبری رسالت خبرنگاران آنچه که به حق است می‌نویسد؛ امروزه این رسالت خبرنگاری است که آنچه باید بنویسد نمی‌نویسد و آن را توجه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه مجمع نمایندگان مازندران در مجلس باید در مجلس به این مسائل و مشکلات خبرنگاران در مجلس شورای اسلامی توجه داشته و آن را به عنوان لایحه  قرار دهند، تصریح کرد: همچنین در زمینه امنیت شغلی خبرنگاران توجه شود که بسیار نگران‌کننده است در حالی‌که آنها باید در عرصه خبر بتوانند به راحتی ورود یابند.

حسن افشار بیان داشت: از دیگر مسائل در این حیطه به موضوع شکایات علیه رسانه‌ها است که روز به روز میزان این شکایات افزایش می‌یابد و باید به آن توجه شود.