فرشاد مومنی با اشاره به با اعتماد سازی و مسوولیت پذیری در مسوولین، گفت:کشور نیازمند اصلاح رابطه دولت و مردم است.

به گزارش خبرگزاری موج، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در بهشهر اظهار داشت:در کل قرن بیستم درخشان ترین کارنامه اقتصادی در کشور ما متعلق به دولت هایی بوده که  به بهبود رابطه خود با ملت پرداختند و اکنون هم کشور نیازمند اصلاح رابطه دولت و مردم است.

این استاد و کارشناس مسائل اقتصادی افزود: باید با اعتماد سازی و مسوولیت پذیری و افزایش تلاش، اشتغال فعلی را ثابت نگه داشته و برای ایجاد اشتغال جدید و توسعه همه جانبه تلاش کنیم تا با رشد همه جانبه تحریم ها را تبدیل به فرصت کنیم.

عضو هیئت عملی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ایجادرابطه بین ملت و دولت و ایجاد اعتماد بین این دو گروه می تواند کلید رفع بسیاری از مشکلات باشد؛ یادآور شد: هر چقدر اعتماد بین مردم و دولت بیشتر باشد مشارکت افزایش یافته و حتی چند برابر دولت مردم مشارکت دارند که نمونه آن را در دوران جنگ با مشارت بیش از ۸۵ درصدی داوطلبان در جنگ دیدیم.

مومنی گفت: در هر جامعه ای الگوی منصرف و الگوی تولید داریم که اگر بیش از تولید، مصرف کنیم باید به سراغ واردات برویم یعنی باید چیزی داشته باشیم که ارزآور باشد در غیر این صورت باید به سراغ صنعت استخراجی و تک محصولی برویم و این خطای فاحش را سه دهه مرتکب شدیم.

وی با اشاره به اینکه بسترسازی برای ایجاد اشتغال مولد نجات دهنده ما از تحریم ها داست؛ اظهار کرد: باید بر روی داشته های خود تمرکز کرده و برای خود مسئولیت تعریف کنیم تا براساس آن تلاش کرده و از تحریم ها، فرصت بسازیم.

فرشاد مومنی در مورد اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با تحریم ها گفت: تحریم ها در طول انقلاب ما وجود داشته است و با توجه به تجربه هایی که در حوزه تحریم ها در سال های گذشته داشته ایم، این بار باید دقت بیشتری را در مقایسه با آن تجربه داشته باشیم و با استفاده از خرد و دانایی و رشد، تحریم ها را متوقف کنیم.