نقی کریمیان بیان داشت:۷۷ نفر دیروز توسط ناجیان از غرق شدن در دریای مازندران نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس هیئت نجات غریق مازندران بیان داشت: شمار ناجیان فعال در ۳۷۶ منطقه ممنوعه شنا سواحل مازندران ۹۳۰ نفر می باشند.

کریمان گفت: در روز جمعه که مصادف با هفتاد و چهارمین روز کاری منجیان در سواحل استان بود، ۷۷ نفر از غرق شدن در دریای استان نجات یافتند.

رئیس هیئت نجات غریق مازندران با بیان اینکه رنگ پرچم در دریا قرمز بود و شنا کردن بااحتیاط در آن باید انجام می شد اظهار داشت: در این روز شاهد غرق شدن یک نفر اهل سمنان در اسکله سنگچین بابلسر بوده ایم.

نقی کریمیان با اشاره به نجات ۷۷ نفر از غرق شدن در دریای استان افزود: از این میزان ۱۸ نفر در بابلسر، ۳۶ نفر در محمودآباد، ۱۱ نفر در چالوس، سه نفر در نوشهر، دو نفر در عباس آباد، چهار نفر در جویبار و یک نفر در ساری و رامسر از غرق شدن نجات یافتند.