آیت کشاورزیان با اشاره به اینکه امکانات هیئت‌های نجات غریق شهرستان های استان مازندران که طولانی ترین نوار ساحلی شمال کشور را دارد، قابل مقایسه با سایر کشور نیست، گفت: بزرگترین چالش ما در فصول شنا مشکل سخت افزاری است.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس هیئت نجات غریق شهرستان تنکابن کمبود طرح های سالم سازی در نوار ساحلی را عامل شنا در مناطق غیر مجاز دانست و گفت: تعدد و تکثر محدوده های مناسب شنا نه تنها به کاهش غریق در دریا کمک کرده بلکه مانع از آلودگی سواحل و دریا در سایر مناطق خواهد شد مضاف بر این که زحمت ناجیان غریق نیز کاهش می یابد.

وی بزرگ ترین مشکل و مانع پیش روی طرح های سالم سازی را اخذ مجوز ساختمان های بلند مرتبه در سواحل دانست و تصریح کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز با بلند مرتبه سازی آپارتمان ها در سواحل شمالی امکان اجرای طرح های سالم سازی را با مشکل مواجه کرده است.

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی با عنوان این که سواحل شمال کشور نیازمند طرح سالم سازی هستند افزود: سهولت در کنترل سواحل، جلوگیری از غریق های غیر معمول، تجمیع مسافران و گردشگران و متعاقب آن کاهش آلودگی محیط سواحل، افزایش ضریب ایمنی و امنیتی خانواده ها و مردم، تنها گوشه ای از مزایای طرحی است که ظرفیت آن در منطقه وجود دارد.

وی در ادامه به ساعات کاری ناجیان غریق اشاره کرد و افزود: شیفت کاری ناجیان از ساعت 8 صبح تا 8 شب ادامه داشته و به صورت دو شیفت کاری انجام می شود اما در بسیاری موارد شاهد شنا در ساعاتی غیر از موعد درنظر گرفته شده هستیم که این مشکلی دیگر برای ناجیان محسوب می شود.

کشاورزیان استقرار ناجیان بعد از ساعت معمول شیفت را به صورت داوطلبانه عنوان و تصریح کرد: متاسفانه به دلیل منع قانونی در آئین نامه اجرایی هیچ گونه حقوقی را نمی توان خارج از شیفت کاری به عنوان اضافه کار برای ناجیان داوطلب در نظر گرفت که این مطلب لزوم بازنگری در قانون را طلب می کند.