علی شعبانی اظهار داشت: بیش از16 میلیارد ریال اعتبار برای مکانیزاسیون کشاورزی جویبار اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر جهاد کشاورزی جویبار گفت: به منظور توسعه ضریب مکانیزاسیون کشاورزی، از محل اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی، امسال 16 میلیارد و 640 میلیون ریال به شهرستان جویبار اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه متقاضیان دریافت این تسهیلات برای خرید 3 دستگاه کمباین برداشت برنج، یک دستگاه  نشاء کار و دنباله بند به بانک کشاورزی معرفی شدند، افزود: تاکنون پنج میلیارد ریال تسهیلات، برابر 31 درصد از اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی برای خرید 12 دستگاه ماشین آلات کشاورزی در این شهرستان جذب شد.

علی شعبانی خاطر نشان کرد: اعتبارات مکانیزاسیون  کشاورزی در جهت کاهش هزینه تولید،   افزایش بهره وری و جایگزینی ماشین آلات نو با فن آوری جدید است.