رئیس کارگروه تخصصی بانوان اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران بیان داشت:مازندران در صدر چاق ترین استان‌های کشور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، زهرا محمودی با اشاره به این که استان مازندران در صدر چاق ترین استان‌های کشور قرار دارد، خاطرنشان کرد: در حوزه سلامت زنان نگران هستیم چرا که بیش از 32 درصد جمعیت بالای 18 سال  ما در مازندران چاق هستند.

وی افزود: در حوزه خشونت خانگی نیز متاسفانه آمار نشان می‌دهد که وضعیت استان مازندران از این لحاظ نیز جزاستان‌های صدر جدول به لحاظ میزان رواج خشونت های خانگی است.

رئیس کارگروه تخصصی بانوان اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران تصریح کرد: بسته‌های پیشنهادی که از طریق کارگروه بانوان استان صورت می‌گیرد متناسب با معضلات و مشکلاتی است که در بهبود وضعیت زنان و نیز استفاده از ظرفیت های آنان در ارتقا جایگاه بانوان کمک کننده است.

محمودی افزود: در نخستین بسته پیشنهادی، دو موضوع حقوقی در بحث اشتغال و خشونت خانگی و یک موضوع مرتبط با مدیریت بانوان استان ارائه شد که در صورت پیگیری و اجرا می‌تواند بخشی از موانع حقوقی - اجرایی معضلات زنان استان را مرتفع کند.

رئیس کارگروه تخصصی بانوان اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران با بیان این که در بحث مدیریت زنان در مناصب استانی، مطابق با آمارهای کشوری، همچنان رقم 2 درصد که در مقایسه‌های جهانی بسیار پایین است، برای زنان توانمند ادارات و دستگاه های استان مازندران وجود دارد، گفت:  در بحث اشتغال و تولید هنوز از ظرفیت‌های زنان شهری و روستایی در مباحث توسعه استانی که با محوریت گردشگری و تولید محصولات است، استفاده متناسب با ظرفیت های این استان انجام نشده و این امر نیازمند توجه، تخصیص منابع و برنامه ریزی جدی است.