محمد اسلامی اظهار داشت: ملتی که ارزشهای خود را حفظ کند و زنده نگه دارد، پویا و مانا است.

به گزارش خبرگزاری موج، استاندار مازندران در حاشیه سومین جشنواره موسیقی بومی البرزنشینان یادآور شد: امروز و در عصر انتشار اطلاعات باید از داشته های فرهنگی و تاریخی خود مقابل تحریف ها و بدعتها صیانت کنیم.

اسلامی با بیان اینکه زنده نگهداشتن تاریخ و فرهنگ امری بسیار از ارزشمند است گفت: ملتی که ارزشهای خود را حفظ کند و زنده نگه دارد، پویا و مانا است.

استاندار مازندران با تاکید براینکه باید داشته های فرهنگی و تاریخی خود را حفظ کنیم افزود: محافظت از دستبرد، تحریف و بدعت گذاری ها که به صورت موریانه دنیای موسیقی را تهدید می کند، امری مهم است و باید به آن توجه اساسی کرد.

سومین جشنواره موسیقی بومی البرزنشینان با حضور گروههای بومی، البرزنشین و بین الملل در پنج شهر مازندران و سمنان آغاز به کار کرد و در این جشنواره در مجموع بیش از ۳۶۰ هنرمند داخلی و خارجی حضور داشتند.