محمد رضا جوادی با اشاره به این که اکوسیستم جنگلی با مدیریت درست و اصولی تحت بهره برداری برسد، گفت:جبران کمبودهای استفاده از چوب از معایب طرح تنفس جنگل است.

به گزارش خبرگزاری موج، عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه آزاد نور پیش بینی نکردن جبران کمبودهای استفاده از چوب را از معایب طرح تنفس جنگل دانست و اظهار کرد: سطح اراضی تحت کشت زراعت چوب باید قبل از اجرای طرح تنفس به حد مورد نیاز می رسید که با اجرای این طرح دچار کمبود نباشیم.

جوادی خاطرنشان کرد: اجرای طرح جنگلداری با همه نواقص، شاخص هایی چون حفاظت از جنگلداری،احیاء مناطق آسیب دیده توسعه جنگل، مبارزه با قاچاق چوب، مبارزه با آفات و امراض،تاثیرات اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته است اما اکنون با طرح تنفس جنگل قاعدتا بسیاری از شاخص ها وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه از سال 75 تاکنون حدود یک و نیم میلیون مکعب چوب از جنگل ها بهره بردای شده است تصریح کرد:مطابق برآورد سازمان جنگل ها و مراتع با صدور 500 هزار مجوز برداشت چوب تاکنون جنگل های شمال دچار یک کاهش سه برابری شده است و این نشان از برداشت های بی رویه، غیر اصولی و مدیریت نادرست هرچند در قالب طرح های جنگلداری است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور با بیان این که مدیریت نابخردانه و بهره بردای غیر مسئولانه باعث افزایش خسارات بلایای طبیعی و تغییرات کاربری اراضی جنگلی شده است، اظهار کرد: بلایای طبیعی چون سیل با کاهش سطح اراضی جنگلی که نتیجه بهره برداری غیر اصولی و تغییرات کاربری از اراضی جنگلی به اراضی مسکونی و ویلانشینی همراه است ، خسارت قابل توجهی هم از نظر اقتصادی و اجتماعی در یک آبخیز دارد.

وی با اشاره به این که کاهش سطح جنگ، افزایش فرسایش خاک و کاهش حفظ منابع آب را به نبال دارد افزود: کاهش سطح جنگل به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث فشار به جنگل نشین و همچنین کاهش تولید چوب است.

محمدرضاجوادی با اشاره به اینکه جنگل ها زیربنای توسعه و حیات بشر محسوب می شوند یادآور شد: حفظ منابع زیست محیطی و جنگل ها به عنوان یک سرمایه ارزشمند نه تنها متعلق به جوامع و نسل امروزی بلکه به نسل آینده نیز مرتبط است.