عیسی منصوری بیان داشت:تاکنون دو هزار میلیارد تومان از مجموع شش هزار میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده برای طرح اشتغال روستایی از سوی بانکها و موسسات قرارداد منعقد شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساری گفت: حدود چهار هزار  ۹۰۰ روستا از مجموع ۴۴ هزار روستای کشور به عنوان روستاهای کانونی شناسایی شدند که فاز اول توسعه اشتغال در هزار روستا اجرا می شود.

وی به معرفی هشت هزار و ۱۰۱ طرح اشتغال روستایی به بانکها خبر داد و گفت: شش هزار میلیارد تومان اعتبار از صندوق توسعه ملی و بانکها برای این طرح درنظر گرفته شده است.

منصوری، با بیان اینکه پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر سرعت یافته است، رقم تسهیلات پرداخت شده سال قبل را ۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

معاون وزیر تعاون، اتمام طرح های نیمه تمام، نوسازی بافت های فرسوده، بازسازی ناوگان حمل و نقل، نوسازی صنایع را از جمله طرح ها برای اشتغال فراگیر برشمرد.

عیسی منصوری صیانت از اشتغال موجود را از دیگر برنامه ها برشمرد و گفت: افرادی که بیکار می شوند مورد صیانت قرار خواهند گرفت.