کیوان فرح زاد بیان داشت: برنامه مدیریت اضطراری بار به منظور پایداری شبکه سراسری برق است.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران گفت: به علت افزایش دما و افزایش نامتعارف مصارف برق سیستم‌های سرمایشی و نیز عدم رعایت الگوی مصرف برق توسط برخی از مشترکان و ادارات، این شرکت ناگزیر به اعمال مدیریت بار در شبکه توزیع شد و بنابراین با توجه به اینکه میزان دما تأثیر بسزایی در راندمان تجهیزات برق دارد، برنامه اعمال مدیریت بار کاملاً احتمالی بوده و به منظور پایداری شبکه سراسری در نظر گرفته شده است.

وی از مشترکان درخواست کرد که تنها با 10 درصد صرفه‌جویی در مصرف برق به ویژه در ساعات اوج مصرف ١٢ تا ١٦ و ١٩ تا ٢٣ و نیز انتقال مصارف غیرضروری به دیگر ساعات، مجموعه صنعت برق را در تأمین برق پایدار یاری کنند.

کیوان فرح زاد بیان داشت: مشترکان گرامی می‌توانند برای اطلاع از برنامه زمان‌بندی مدیریت اضطراری بار محل سکونت یا کار خود به سایت شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران به آدرس www.bargh-gmaz.ir یا http://bargh-gmaz.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=480 مراجعه کنند.