حسن فضلی بیان داشت:وجود جلبک ها در محل شنا دریای خزر یکی از عوامل بیماری زا می باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر وجود جلبک ها در محل شنا را به عنوان یکی از عوامل بیماری می باشد، گفت: به هر حال رشد بیش از حد جلبک ها در اصطلاع علمی ' بلوم آلودگی ' محسوب می شوند و به نوعی عامل انتقال دهنده بیماری نیز می توانند باشند.

فضلی گفت: جلبک‎های دریایی نقش بسیار مهمی در چرخه‎های بیوشیمیایی محیط‎ های آبی دارند و پایه و اساس زنجیره غذایی در اکوسیستم‎های آبی محسوب می‎شوند.

معاون تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر یکی از علت های افزایش جلبک در دریای خزر را افزایش دما اعلام کرد و بیان داشت: صد البته وقتی مواد مغذی در اثر افزایش آلودگی ها زیاد شود ، رشد توده ای جلبک ها بیش از اندازه خواهد شد.

وی به ورود آلودگی های مختلف از طریق رودخانه های منتهی به دریای خزر از سوی پنج کشور حاشیه این دریا اشاره کرد و گفت: از آنجاییکه دریای خزر همانند یک ' کاسه آب ' متصور است با ورود انواع آلودگی های صنعتی ، کشاورزی و نفتی روز به روز شاهد نابودی زیست محیطی این دریا هستیم.

حسن فضلی افزود: کارشناسان و محققان با نمونه برداری ها در حال بررسی شکوفایی جلبک ها در سواحل دریای خزر هستند.