محسن اعرابی با اشاره به اینکه تمامی بیمارستان های مازندران مجهز به دستگاه امحاء پسماند هستند، گفت:مشکلی برای بی خطرسازی پسماندها وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت:در حوزه پسماند غیر بیمارستانی دو شرکت خصوصی برای دفع زباله این بخش وجود دارد که آن ها نیز با مشکلاتی مواجه هستند.

وی افزود: زمین ۳۰۰ تا ۵۰۰ متری در شهرهای استان برای استقرار دستگاه ها توسط بخش خصوصی فراهم شود تا این شرکت ها بتوانند با مطب ها قرار داد ببندند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه در بیمارستان ها مشکلی در بی خطر سازی پسماند وجود ندارد،گفت: همه بیمارستان های دولتی، خصوصی و تامین اجتماعی استان دستگاه امحاء وجود دارد.

محسن اعرابی درباره پسماندهای غیربیمارستانی خاطرنشان کرد: ۵۰ تا ۶۰ درصد از پسماند غیربیمارستانی در بیمارستان ها امحا می شوند ولی ظرفیت بیمارستان ها بیشتر از این نیست.