شمسعلی هادیزاده معلم گفت:نظام دامپزشکی مازندران را با ۱۰ هزار تومان موجودی ۱۰ سال قبل تحویل گرفتیم.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس سابق نظام دامپزشکی مازندران در مراسم معارفه رئیس جدید نظام دامپزشکی مازندران به شعار سال حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و گفت: کالای ایرانی ارزشمندتر از جوانان و سرمایه های کشور نداریم و باید از این کالای ارزشمند و جوانان جویار کار حمایت کنیم.

وی تصریح کرد: در نظام دامپزشکی همگام با انجمن های صنفی و تشکل های بخش خصوصی عمل کردیم و باید بین بخش دولتی و خصوصی تعامل وجود داشته باشد.

رئیس سابق نظام دامپزشکی استان مازندران با اشاره به فعالیت ۱۰ ساله در نظام دامپزشکی استان گفت: این سازمان را با ۱۰ هزار تومان موجودی ۱۰ سال قبل تحویل گرفتیم و امروز شاهد ۱۵ اشتغال مستقیم در این نظام هستیم.

هادیزاده معلم گفت: تاکنون بیش از ۱۲ هزار کارشناسی برای صدور پروانه صورت گرفت و بیش از هفت هزار فقره پرونده تشکیل و در نهایت بیش از پنج هزار پروانه صادر و تمدید شد و بیش از هزار و ۱۹۳ تقاضا نیز رد شده است.