محمدرضا صفری اظهار داشت:شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نباید به تریبون جدید برای دولت تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در مراسم تودیع و معارفه رئیس نظام دامپزشکی مازندران درباره شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: شورای گفتگو محل گفتگوی بخش خصوصی و دولت است و این شورا نباید به تریبون جدید برای دولت تبدیل شود و از دل آن باید تصمیمات مفید برای بخش تولید گرفته شود.

صفری با اشاره به اینکه اجازه صحبت ندادن به رئیس سازمان نظام دامپزشکی استان در شورای گفتگو کاری غیرشایسته است و گفت: بکارگیری مسئول فنی در واحدهای تولید یک قانون به شمار می رود و باید اجرا شود.

وی تشکل های تخصصی را نمایندگان مردم برشمرد و گفت: در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی چاره ای نداریم در کنار هم قرار گیرد و باید تشکل های کشاورزی میز و خانه مشترکی را ایجاد کنند.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور افزود: مازندران هم تولید شایسته دارد و قوتی ترین ساختارهای کشاورزی و تولید کشور را به خود اختصاص داده است و باید از ظرفیت های مختلف در آن بهره گرفت.

وی شمار اعضای نظام دامپزشکی را در کشور ۳۷ هزار نفر اعلام کرد و گفت: کار حوزه دامپزشکی باید به دست خصوصی و سازمان نظام دامپزشکی باشد.

محمدرضا صفری با تاکید بربرونسپاری امور به مردم افزود: مازندران باید کرسی در وزارت جهاد کشاورزی داشته باشد و نگاه متفاوتی به آن صورت گیرد و سازمان نظام دامپزشکی مجری سیاست های ابلاغی است.