علی اکبر زلیکانی در مورد اختلاس در یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری ساری که توسط دادستان مرکز مازندران با اصحاب رسانه مطرح شد،گفت: هیچ‌گونه تفهیم اتهام به اعضای شهرداری ساری نشده است.

به گزارش خبرگزاری موج، عضو شورای شهر ساری درباره استعفای اعضای شورای شهر اظهار داشت: باید به صورت کتبی باشد و هیچ کدام از اعضای شورا هیچ گونه استعفا به هیأت رئیسه شورای شهر ندادند.

زلیکانی افزود: اگر درخواستی باشد، استقبال می‌کنیم مسوولی که نمی‌تواند باید جای خود را به نیروی بهتری بدهد البته من جز استعفادهندگان نبودم.

عضو شورای شهر ساری در مورد بحث اختلاس در یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری ساری که هفته گذشته در نشست خبری دادستان مرکز مازندران با اصحاب رسانه مطرح شد، گفت:هیچ‌گونه تفهیم اتهام به هیچ کدام از اعضای شهرداری و مدیران عامل سازمان‌های شهرداری و سازمان‌های تابعه نشده است و براساس یک سری از اتفاقات دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کردند و ابهاماتی وجود داشت و در مرحله تحقیقات است.

علی اکبر زلیکانی افزود: بر اساس اطلاعات موثقی که به من داده شد مبلغ ۱۱۵ میلیارد تومان از مبلغی که در رسانه‌ها مطرح شده در تحقیقات قضایی قضایی کم شده است و آنچه عدالت و حقیقت است باید اتفاق بیافتد، اگر در هر جای کشورمان فسادی صورت بگیرد باید به بدترین نحو مجازات شوند.