محمد محمدپور گفت:مازندران در شاخص بهبود فضای کسب و کار رتبه اول کشور را کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اظهار داشت: فعالیت بخش دولتی باید به توسعه زیرساخت ها و حمایت از بخش خصوصی در حوزه صنعت معطوف باشد و استان در شاخص بهبود فضای کسب و کار در سال قبل، رتبه اول را کسب کرده است.

وی از دو هزار و ۸۰۰ مصوبه در کارگروه های تسهیل استانی و شهرستانی خبر داد و گفت: ۶۰ درصد این مصوبات تاکنون اجرایی شده و بقیه نیز در دست اجرا است.

محمد محمدپور با اشاره به شرایط کنونی کشور و جامعه بین المللی و نقض برجام از سوی آمریکا گفت: این اقدام سبب شده تا ایران در فضای افکار عمومی سربلند و عزتمند باشد زیرا بدعهدی از سوی دیگر کشورها بوده است.