احمد صادقی با اشاره به ضرورت نوسازی بخش مکانیزاسیون کشاورزی شهرستان محمودآباد، گفت:امسال تسهیلات با سود 15 درصد و سهم آورده 20 درصد به متقاضیان پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد بیان داشت:امسال از محل خط اعتباری فاز 6 مکانیزاسیون کشاورزی، تسهیلات با سود 15 درصد و سهم آورده 20 درصد به متقاضیان پرداخت می شود.

وی یادآور شد: امسال تاکنون چهار جلسه میز خدمت مشترک این مدیریت با بانک کشاورزی شعبه مرکزی این شهرستان برگزار شده است.

 صادقی با اشاره به ضرورت نوسازی بخش مکانیزاسیون کشاورزی، اظهار کرد: از محل تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی در سال جاری، 11 میلیارد و 730 میلیون ریال به شهرستان محمودآباد تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: متقاضیان دریافت این تسهیلات برای خرید 7 دستگاه تراکتور، 6 دستگاه کمباین برنج، 32 دستگاه تیلر و 4 دستگاه نشاکار 4 ، 6  و 8 ردیفه و یک طرح شالیکوبی به بانک عامل معرفی شدند.

مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد تصریح کرد: تاکنون 7 میلیارد و 220 میلیون ریال تسهیلات، معادل 61 درصد از کل اعتبارات مکانیزاسیون کشاورزی برای خرید 27 دستگاه ماشین آلات کشاورزی در این شهرستان جذب شده است.

احمدصادقی در خصوص اهداف توسعه مکانیزاسیون کشاورزی بیان کرد: ساماندهی، کاهش هزینه تولید، افزایش بهره وری با جایگزینی ماشین های کشاورزی نو و فن آوری جدید به جای ماشین های فرسوده از اهداف توسعه مکانیزاسیون کشاورزی است.