کیوان فرح زاد از اجرای طرح پایش میزان مصرف برق در ادارات و دستگاه های اجرایی غرب مازندران خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران گفت: ادارات دولتی و حتی شرکت های هشتگانه امور توزیع برق غرب مازندران نیز ملزم رعایت مصوبه هیات وزیران هستند و طبیعتا اگر چشم پوشی کنند، متحمل جریمه و حتی ممکن است قطعی برق می شوند .

وی افزد: هیات وزیران در جلسه اخیر خود به استانداران اجازه داد در صورت افزایش دما به 45 درجه بنا بر تشخیص شرکت های توزیع نیروی برق و با هدف بهینه سازی در مصرف انرژی، ساعات شروع و پایان کار ادارات و دستگاههای مشمول را به 6 و 30 دقیقه صبح تا 13و 30 دقیقه تغییر دهند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران هدف از اجرای این طرح را مدیریت صحیح مصرف انرژی ، آموزش و اطلاع رسانی در خصوص نحوه صرفه جویی ذکر کرد و گفت : بررسی ها نشان می دهد که عمده مصرف کننده انرژی ، سیستم های سرمایشی ادارات دولتی هستند که بر اساس مصوبه دولت این مراکز علاوه بر شروع یک ساعت زودتر ساعات کار، باید پیک بار مصرفی را 10 درصد کاهش دهند.

وی افزود : با توجه به اهمیت این موضوع ، استانداری و شرکت های توزیع، مسوول پایش و بررسی مصرف برق ادارات شده اند و به صورت هفتگی و ماهیانه وضعیت مصرف برق هر سازمان را رصد خواهند کرد.

کیوان فرح زاد گفت : همچنین گروه ارزیابان در زمان پیک بار (اوج مصرف) از ساعت 13 تا 17 در تابستان سال جاری، با مراجعه به ساختمان های اداری مشترکان نسبت به ارزیابی شاخص های عملکردی مدیریت پیک بار مصرفی ادارات اقدام می کنند و نتایج عملکرد به استانداری گزارش خواهند داد.