سید حسین اسلامی از شروع مبارزه بیولوژیک زنبور تریکوگرما با آفت کرم ساقه خوار برنج در شالیزاری ها خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر جهاد کشاورزی آمل بیان کرد: کرم ساقه خوار برنج از آفات مهم برنج در استان های شمالی کشور محسوب می شود که در تمام مراحل رشد گیاه از خزانه تا مزرعه روی گیاه برنج دیده می شود و خسارت هایی را از جنبه کیفی و کمی به محصول وارد می کند.

وی گفت: امروزه با گسترش مشکلات ناشی از اجرای کنترل شیمیایی، دیگر روش های مدیریت آفات بویژه کنترل بیولوژیک برای تولید یک محصول سالم و کاهش سموم شیمیایی در مزارع، از جایگاه خاصی در زراعت برنج برخوردار شده است.

مدیر جهاد کشاورزی آمل بیان کرد: در سال زراعی 97-96، مبارزه بیولوژیک زنبور تریکوگرما با آفت کرم ساقه خوار برنج در نسل دوم با توزیع دو هزار و 700 عدد تریکوکارت در دو هزار و 700 هکتار از شالیزاری های این شهرستان انجام شد.

سید حسین اسلامی گفت:سال جاری بیش از 37 هزار و 298 هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان آمل، تحت کشت شالی قرار گرفته است.