محمدحسین اسدی گرجی از تدوین و اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل نیروهای پیمانکار طرف قرارداد شرکت و ترمیم حقوق و دستمزد آنها خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق مازندران بیان داشت:در راستای ترمیم حقوق و دستمزد نیروهای پیمانکار طرف قرارداد شرکت و در راستای اجرای تبصره 1 ماده 49 قانون کار، طی چندین جلسه نسبت به بررسی طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و همچنین جدول حقوق و دستمزد تمامی نیروهای شرکتی و ... اقدام شد.

وی اظهار کرد: تهیه طرح جدید طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل نیروهای پیمانکار طرف قرارداد شرکت با رویکرد و درنظرگرفتن ویژگیهایی از قبیل، نوع مشاغل، رشته شغلی، پستهای سایه و.. با اعمال نتایج ارزشیابی سالانه (سال 96) با توجه به نوع فعالیت و همچنین قرارداد ، تعریف جدید دامنه گروههای فعلی با توجه به ماهیت مشاغل برای بخشهای شغلی با مدنظر قرار دادن سابقه، مدرک تحصیلی، وظایف محوله و.. اقدام شده است بطوریکه گروه از 2 دامنه به 11 دامنه افزایش داشته که ضمن ایجاد انگیزه در بین نیروهای شرکتی باعث افزایش حقوق و مزایا آنان شده است.

اسدی گرجی گفت: طرح فوق پس از طی 8 ماه کار کارشناسی و تصویب هیأت مدیره و اداره کار استان مازندران در سال 97 در قرارداد جدید اجرایی شده است.

معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق مازندران افزود: کلیه عناوین قراردادهای پیمانکاری همسان سازی شده است ؛ بطوریکه کلیه قراردادها به تأمین نیرو تغییر و مبنای محاسبه حقوق و دستمزد آنان براساس طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل جدید اقدام شده است.

وی بیان داشت: سطوح حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی غیر از موارد اصلاح شده قانون کار، شامل اعمال ارزشیابی عملکرد آنان در حقوق و دستمزد، افزایش مزایا در مناطق محروم و صعب العبور برقراری حق سرپرستی و ..  می باشد.

اسدی گرجی در پایان گفت: با اجرای دقیق و بموقع این طرح، شاهد افزایش انگیزه و بهبود بهره وری نیروی انسانی بوده و بتوانیم بیش از پیش در راه تحقق اهداف عالیه شرکت که همانا کسب رضای خدا و توفیق خدمت به مردم شریف و ولایتمدار استان مازندران با تأمین برق مطمئن و پایدار باشیم.