مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیمرغ اظهار داشت:صندوق خرد اعتبار زنان روستایی در این شهرستان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، رجب فلاح زیلتی با اشاره به برگزاری برگزاری کارگاه آموزشی توانمندی سازی اعضای صندوق خرد اعتبار زنان روستایی و زنان عشایری با حضور 21 نفر بهره بردار در شهرستان سیمرغ، از راه اندازی صندوق خرد اعتبار زنان روستایی در این شهرستان خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی سیمرغ بیان داشت: در این دوره آموزشی راهکارهای در زمینه های اشتغال، آموزش مراحل کشت، داشت و برداشت برنج و مراحل کشت سبزی و صیفی، گل و گیاه ،طیور بومی، نظارت بر واحد های زراعی و توصیه های فنی برای فرگیران ارائه شد.

وی در پایان به مروجین توصیه کرد، با استقرار و حضور مستمر در پهنه های آموزشی خود، اطلاعات به موقع را جهت پیشبرد اهداف زنان روستایی و عشایری ارائه کنند.