ذبیح الله ذاکری بیان داشت: باصرفه جویی و به‌کارگیری شیوه‌های مدیریت مصرف و فرهنگ‌سازی، منابع آبی در مازندران جانی دوباره می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل آبفاشهری مازندران، بابیان اینکه مشترکین بازوان اصلی در حفظ و نگهداری منابع آب محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: باصرفه جویی و به‌کارگیری شیوه‌های مدیریت مصرف آب و فرهنگ‌سازی در این زمینه، منابع آبی جانی دوباره می‌یابند.

وی با اشاره به کمبود جهانی آب اظهار داشت: کشور ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد که این امر به دلیل کاهش بارندگی، افت ذخایر آب‌های زیرزمینی و افزایش جمعیت، سرانه تولید آب را کاهش داده است.

مدیرعامل آبفاشهری مازندران، آب آلوده را منشا بسیاری از بیماری‌ها  دانست و تصریح کرد: آزمایش‌های روزانه، ماهیانه و سالانه با نظارت کارشناسان بهداشتی در حال انجام است.

ذبیح الله ذاکری، اظهار داشت: افزایش تأمین و توزیع آب باکیفیت منجر به ارتقای رفاه نسبی و درنهایت توسعه پایدار با رویکرد عدالت اجتماعی خواهد شد.