مرید جعفرصالحی از آغاز کوچ دام های سبک و سنگین به مناطق کوهستانی کلاردشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی کلاردشت بیان کرد: با فرارسیدن فصل تابستان و افزایش دمای هوا، کوچ دامداران از مناطق دشت به مناطق کوهستانی شهرستان کلاردشت آغاز شده است.

وی پیش بینی کرد، بیش از 90 درصد از دام های سبک و سنگین به مناطق کوهستانی این شهرستان کوچ کنند.

مرید جعفرصالحی اظهار کرد: در حال حاضر این شهرستان دارای 17 هزار و 650 راس دام سنگین و 56 هزار دام سبک  است.