محمد اسلامی با بیان اینکه گامی موثر در تحول اداری، حذف فرآیندهای زائد و رسیدن به نتیجه کار در زمان لازم است، گفت: استقرار میز خدمت در ادارات مازندران از نمادهای حقوق شهروندی است.

به گزارش خبرگزاری موج، استاندار مازندران استقرار میز خدمت را از نمادهای حقوق شهروندی دانست و افزود: میز خدمت و الکترونیکی شدن خدمات از دستورات و تاکیدات رییس جمهور است و باید از اول تیرماه 97 در کلیه دستگاه های اجرایی استقرار یابد.

اسلامی میز خدمت را گامی موثر در تحول اداری، حذف فرآیندهای زائد و رسیدن به نتیجه کار در زمان لازم برشمرد و افزود: میز خدمت باید به صورت فیزیکی و در همه دستگاه ها و نهادها و ادارات استانی و شهرستانی استقرار یابد و ضمن بکارگیری افراد دانا و آموزش دیده، در امور مردم کارگشایی کند.

استاندار مازندران، با بیان این که تمرکز دشمن، توسعه نارضایتی اجتماعی در کشور است، خاطرنشان کرد: هدف از استقرار و فعالیت میز خدمت، کارآمد سازی و روان سازی امور مردم و ارتقاء سلامت اداری است.

محمد اسلامی، بر مانیتورینگ و پایش ارایه خدمات به مردم از سوی دستگاه ها تاکید کرد و افزود: در میز خدمت باید یک آهنگی حاکم باشد و همه هماهنگ عمل کنند.