غلامرضا قنبری با اشاره به آغاز برداشت انجیر در این شهرستان، گفت:امسال 570 تن انجیر از انجیرستانهای این شهرستان برداشت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه بیان کرد: برداشت انجیر تا اواخر مرداد ماه امسال در این شهرستان ادامه داشته و حدود 2 ماه به طول می انجامد.

وی با بیان اینکه این شهرستان دارای 125 هکتار باغ انجیر است، گفت:  90 هکتار آن بارور و 35 هکتار آن غیر بارور می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه پیش بینی کرد، امسال 570 تن انجیر از انجیرستانهای این شهرستان برداشت گردد.

غلامرضا قنبری بیان کرد: انجیر دارای خواص دارویی فراوانی بوده و در درمان بسیاری از بیماریها موثر است.