سیدعلی اصغرمحمودی بیان داشت:طرح بخشودگی جرائم بیمه ای می تواند بهترین ظرفیت برای تقویت کارگاهها باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر کل تامین اجتماعی مازندران اظهار داشت:کارفرمایان برای استفاده از طرح بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تا دهم تیر مهلت دارند.

وی افزود:طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب، فرصتی عالی  برای کارفرمایان است تا از جریمه ها  معاف شده و به بازسازی سیستم خودبپردازند.

علی اصغر محمودی گفت: با توجه به اینکه اجرای این قانون می تواند منجر به بهبود شرایط تولید خواهشمندیم  کلیه تشکل های کارفرمائی  سراسر استان اهتمام جدی برای اطلاع رسانی  این قانون داشته باشند به نحوی که  که تمامی کارفرمایان مشمول بتوانند از مزایای مقرر بهره مند شوند.