محمد اسلامی گفت:شهروندان مازندرانی باید در مصرفبرق به ویژه در ساعت پیک که از ساعت 12ظهر تا 4 عصر است، رعایت جدی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری موج، استاندار مازندران گفت: بحث کمبود برق در ایام تابستان را داریم که شهروندان مازندرانی باید در مصرف آن به ویژه در ساعت پیک که از ساعت 12ظهر تا 4 عصر است، رعایت جدی داشته باشند تا با کاستی و خاموشی برق مواجه نشویم.

اسلامی تصریح کرد: 310 مگاوات از پروژه نیروگاه 460 مگاواتی نوشهر در تیرماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد ولی این دلیل نمی‌شود که از صرفه‌جویی در مصرف برق پرهیز شود بلکه باید همواره مصرف بهینه داشت.

اسلامی عنوان کرد: از سرمایه‌گذار پروژه نیروگاه 460 مگاواتی نوشهر خواستیم که 500 مگاوات دیگر نیز در کنار این پروژه ایجاد و توسعه دهد که پیگیری‌ها آغاز شده است.

استاندار مازندران درباره نیروگاه زباله‌سوز نوشهر نیز، بیان کرد: این پروژه دارای پیشرفت بسیار خوبی است و با توجه به اینکه تمامی تجهیزات آن نیز به محل پروژه رسیده است، امیدواریم کارها با راندمان بهتری پیش برود و هر چه سریع‌تر یکی از نخستین نیروگاه‌های زباله‌سوز مازندران به بهر‌ه‌‌برداری رسیده و وارد مدار شود.