مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مازندران بیان داشت: مازندران رتبه نخست در جذب بیمه‌شدگان صندوق بیمه ‏کشاورزان در سطح کشور است.

به گزارش خبرگزاری موج، علی ابراهیمی از رتبه نخست مازندران در جذب بیمه‌شدگان صندوق بیمه ‌کشاورزان در سطح کشور با بیش از 14 هزار نفر خبر داد و افزود: اعضای این صندوق فقط یک سوم حق بیمه را پرداخت و ‌دوسوم باقی را دولت پرداخت کرده و به این ترتیب بیمه شدگان پس از پرداخت حق بیمه و رسیدن به سن بازنشستگی می توانند ‌مستمری دریافت کنند.‌

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مازندران گفت: به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیشنهاد دادیم ‌طرح‌هایی که قرار است وام روستایی دریافت کنند ملزم به استفاده از خدمات بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر شوند.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزان ساکن در روستاها، ساکنان شهرهای زیر 20 هزار نفر و ساکنان شهرهای بزرگ که به ‌کشاورزی مشغول باشند بخشی از جامعه هدف ما هستند، قالیبافان، زنبورداران، فعالان حوزه صنایع دستی و مشاغل مختلف ‌می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.‌

ابراهیمی با اشاره به اینکه صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر از سال 83 در مازندران تاسیس شده است، گفت: طرح ‌تطبیق از سال گذشته در استان اجرا شد و ضمن الکترونیکی شدن خدمات، مشکل کارت‌های بیمه شدگان نیز رفع شد.‌

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مازندران صدور مجوز قراردادهای کارگزاری در استان، صدور کارت شناسایی برای بیمه شدگان و کارگزاران، یکسان سازی ‌تابلوهای کارگزاری‌ها در سطح استان، ساماندهی سوابق بیمه‌شدگان و مکانیزه شدن تعهدات خدمات را از اقدامات مهم در سال‌‌های اخیر اعلام کرد و تصریح کرد: پرداخت به بیمه‌شدگان صندوق به روز شده است.‌