مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر بیان داشت: 6 هزار و 300 عدد سوسک کریپتالاموس در باغات بهشهر رها سازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، خلیل حقیقی اظهار داشت: طرح کنترل آفات مرکبات و کنترل بیولوژیک با حضور مسوولین جهاد کشاورزی، محیط زیست و شهردار شهرستان بهشهر و....در 6/3 هکتار از باغ مرکبات شهرداری بهشهر انجام شد.

وی اظهار داشت: در این عملیات، 6 هزار و 300 عدد سوسک کریپتالاموس رها سازی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با اشاره به لزوم بکار گیری از عوامل بیولوژیکی برای توسعه کشاورزی، امنیت غذایی جامعه و تولید محصول سالم، تصریح کرد: این سوسک علاوه بر شکار شپشک آرد آلود، از شپشک استرالیایی نیز تغذیه مناسبی دارد.