طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران، مهندس نورعلی قاسمی شوبی به سمت مدیرامور توزیع نیروی برق شمال بابل منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران در مراسم تودیع و معارفه مدیر امور برق شمال بابل اظهار داشت: صنعت برق از جمله بخش هایی است که از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و وقتی گفته می شود برق زیرساخت زیرساخت هاست، حرف گزافی نیست، چراکه تمامی بخش های صنعت، کشاورزی، خدمات و ... برای ادامه فعالیت خود، وابسته به برق هستند.

قاسم شهابی مدیران امورهای برق شمال وجنوب بابل وامیرکلا را به وحدت و همدلی در سطح شهرستان بابل توصیه نمودند .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با بیان اینکه به ازای افزایش هریک درجه گرما ۲۵۰ مگاوات افزایش مصرف برق در مازندران راشاهدخواهیم بود، گفت:مدیریت مصرف برق را باید از خودمان و شرکت مان شروع کنیم تا الگوئی برای مردم باشیم.

 وی افزود: توزیع نیروی برق مازندران ۸۰ میلیارد به پیمانکاران بدهکار می باشد و باتوجه به وضعیت مالی شرکت همه ما باید در هزینه ها مراقبت و مدیریت نمائیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: امسال 50 درصد ظرفیت نیروگاه‌های آبی به دلیل کاهش بارندگی با کمبود تولید برق مواجه هستیم و احتمال خاموشی وجود دارد.

شهابی با تأکید بر اینکه مردم در مصرف برق دقت کنند، خاطرنشان کرد: مردم شریف مازندران مدیریت مصرف برق را جدی بگیرند تا تابستان امسال خاموشی ها به حداقل ممکن برسد.

انتصاب قاسمی

وی با اشاره به اینکه بیشترین مصرف در مازندران کولرهای گازی است، اضافه کرد: بین 45 تا 50 درصد مصرف در مازندران مربوط به کولرها و اسپلیت‌ها است که ضرورت دارد از هم‌اکنون نسبت به سرویس کولرهای ادارات، مساجد، حسینیه ها، مدارس، ادارات، منازل اقدام شود؛ چراکه سرویس لوازم سرمایشی موجب کاهش مصرف و افزایش عمر و سرمادهی بیشتر می‌شود.

در پایان مراسم از زحمات مهندس عبدالرضا  کامران مدیر سابق برق شمال بابل تکریم و مهندس قاسمی به عنوان مدیر جدید امورتوزیع نیروی برق شمال بابل معارفه شد.

گفتنی است: مهندس قاسمی پیش تر بعنوان مدیریت برق بابلسر، آمل و مدیریت امورهای برق مرکز استان، مشغول به کار بود.