فرشاد صحبت زاده گفت:مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه مازندران به دنبال ساختار سازی است.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر مرکز رشد دانشگاه مازندران بیان کرد: اگر دانشگاه در مسیر آموزش به سمت کارآفرینی حرکت کرد نیاز به کارها و فضاهایی دارد و ایجاد پارک علم و فناوری ازجمله نیازها است که باید زیرساخت‌های آن فراهم شود.

صحبت زاده گفت: برای ادامه دادن مسیر رشد باید به کارآفرینی توجه ویژه داشته باشیم و مرکز رشد میزبان دو هزار دانشجو در دو سال آینده خواهد بود.

مدیر مرکز رشد دانشگاه مازندران بابیان اینکه دانشجویان علاوه بر تحصیل باید به فکر کارآفرینی باشند اظهار داشت: اشتغال و کارآفرینی باید موردتوجه دانشجویان قرار گیرد.

فرشاد صحبت زاده بابیان اینکه مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه به دنبال ساختار سازی است افزود: در مرکز رشد ۲۰ شرکت وجود دارد و هرسال دو هزار و ۵۰۰ دانشجو پذیرش داریم.