سیدمصطفی موسوی گفت: در حال حاضر 61 پروژه عمرانی در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران در دست اجرا است.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران گفت: اجرای زیرساخت شهرک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین برنامه شرکت بوده و با توجه به تدوین برنامه عملیاتی و تأمین منابع مورد نیاز، انجام می‌شود.

موسوی خاطرنشان کرد: سرعت، دقت، صرفه‌جویی در وقت و هزینه و کیفیت در اجرای پروژه‌های عمرانی، همواره بصورت مداوم لحاظ و رعایت می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر 61 پروژه عمرانی در شهرکها و نواحی صنعتی استان در دست اجرا است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران اظهار کرد: با توجه به حجم بالای پروژه‌های عمرانی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، بمنظور مدیریت منسجم پروژه‌های عمرانی، نظارت و کنترل پروژه‌ها به‌عنوان یک اصل در رأس برنامه‌های شرکت قرار دارد.

شهرک صنعتی چناران

سیدمصطفی موسوی افزود: دفتـر نظارت و کنترل پروژه‌های عمرانی، با راه‌اندازی و ایجاد بانک اطلاعاتی پروژه‌ها، همواره در رصد و ارزیابی آن قرار دارد.