نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان با بیان اینکه از مجلس برای اتمام یک ربعه برجام گلایه‌ داریم، گفت:در سند 2030 به نسل کنونی و نسل‌های آینده خیانت شد.

به گزارش خبرگزاری موج، آیت الله سید رحیم توکل با اشاره اینکه امریکا از برجام خارج‌ شد و الان می‌خواهند دست امریکا کاملا باز باشد و دست ما بسته باشد و اگر در آینده سایر اعضا از برجام خارج شوند و آنها بخواهند ما را دست‌بسته نگه دارند در هیچ‌کجای دین نیامده که این چنین باشد.

وی افزود: ما باید بدون مهلت برجام را پاره و فعالیت‌ها را آغاز می‌کردیم و باید با دشمن محکم برخورد‌ کرد و ‌زمانی که ما کوتاه آمدیم، دشمن جلو آمد و هر زمان ما جلو رفتیم، دشمن کوتاه آمد و هنگام امضای برجام شاهد سوت‌ و کف و جشن طرفداران آقای روحانی بودیم که خیلی زود بود و از مجلس شورای اسلامی هم گله‌مند هستیم که مذاکرات دو ساله ژنو در یک‌ربع مصوب شد و اگر یک‌ربع لازم بود پس چرا دو سال طول کشید و اگر دو سال بررسی‌شد چرا در یک‌ربع مصوب‌شد.

این استاد خارج فقه حوزه و دانشگاه ادامه داد: حرف بعدی اینکه یک مسئله در طول زمان ثابت شد که آن‌ها دشمن ما هستند و حاضرند سر به تن ما نباشد، در برخورد با آن‌ها ما باید کاملا سنگین و باقدرت برخورد کنیم، اما در کمال تعجب می‌دیدیم که پای مذاکره خنده‌هاشان، چطور بود، مسامحه بود. باید با هیبت و صلابت پای مذاکره می‌نشستیم.

آیت‌الله توکل تصریح کرد: بگو و بخند مال پشت این میز نیست، چرا که سرنوشت یک ملت را تعیین می‌کنیم. طرفین ما، باعث و بانی چندین شهید و خسارت‌های میلیاردی به کشور بودند، آیا باید با این‌ها بگوییم و بخندیم؟

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: موضوع قابل اشاره و مهم بعدی آن است که برای اثبات تعهد ما، نباید زمینه را از بین می‌برد. همین که مراکز انرژی اتمی ما را بستندکافی بود، نیاز و لزومی به تخریب و نابودی آن‌همه دستاوردهای بومی در کشور نبود.

آیت‌الله توکل با بیان اینکه در این رابطه هم مسوولان ما ساده‌لوحانه برخورد کردند، ادامه داد: نمی‌شد که مسوولان ما بدعهدی آمریکا را پیش‌بینی نکرده باشند، لذا پذیرش نابودی بسیاری از زمینه‌ها و دستاوردهای ما صحیح نبود. از سوی دیگر هم اگر بنا نبود استفاده کنیم، خوب پلمب می‌کردند، نیازی به نابودی آن‌ها نبود.

وی با بیان اینکه اکنون که صحت سخنان رهبری مسلم شد و کلاه سرمان گذاشتند؛ من اگر مسوول دولت بودم، یک مصاحبه می‌گذاشتم و در آن جمع می‌گفتم: این برگه برجام است، آن‌ها به تعهدشان عمل نکردند، ما هم نمی‌کنیم و ان برگه را پاره می‌کردم و می‌گفتم: برجام، بی برجام.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری متذکر شد: اکنون که امریکا از جمع خارج شده است، آن‌ها می‌خواهند با این حربه از یک سو، دست امریکا را باز بگذارند و از سوی دیگر، دست ایران را ببندند و بعید نیست چندی دیگر، عضوی دیگر از برجام خارج شود.

توکل

این استاد خارج فقه حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دیگر برجامی نیست، طرفین ما به چه عمل کردند، بیان کرد: اگر پس از شکستن عهد آن‌ها، ما برجام را پاره می‌کردیم و بدون مهلت، کار را در مراکزمان آغاز می‌کردیم، حساب کار دست‌شان می‌آمد.

آیت‌الله توکل با بیان اینکه به فرموده رهبری دیگر دوره بزن دررو تمام شده است و آن‌ها هم به یقین رسیده‌اند؛ عنوان کرد: آن‌ها درکمال ترس‌اند، باید با دشمن محکم برخورد کنیم، هرجا ما کوتاه آمدیم، آن‌ها جلو آمدند و هر جا باعث شدیم آن‌ها کوتاه بیایند، ما جلو رفته‌ایم.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان با بیان اینکه با ادارات و نهاد‌ها به عنوان عضو مجلس خبرگان جلسات مختلفی داریم و در حد توان خودمان کمک می‌کنیم به موضوع سند 2030 اشاره کرد و با بیان اینکه در سند 2030 به نسل کنونی و نسل‌های آینده خیانت و جنایت‌ شد، اظهار‌کرد: در سند 2030 آموزش‌های مهمی مانند استقامت، حجاب، پاکدامنی و شهادت حذف شد و آموزش جنسی به کودکان در سنین پایین و به صورت عملی ذکر‌ شد و هر معلمی که با این سند مخالفت‌کند اخراج می‌شود و هر‌ساله هم باید بیلان آن ارائه‌شود.