سیدیونس حسینی عالمی با شاره به کشف مشروبات الکلی در کلاردشت، گفت: با متهمان طبق مقررات برخورد قانونی می‌شود

به گزارش خبرگزاری موج، دادستان مرکز مازندران اظهار داشت:حسب گزارش ماموران و صدور دستور قضایی از سوی دادستان شهرستان کلاردشت، در منطقه جنگلی مازیچال شهرستان کلاردشت مقدار 5 هزار 500 لیتر مشروبات الکلی کشف شده است.

وی بیان کرد: دستورات قضایی لازم برای شناسایی این افراد صادر شده و با متهمان طبق مقررات برخورد قانونی می‌شود.

سیدیونس حسینی عالمی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان با کسانی که اقدام  به تولید و توزیع مشروبات الکلی می‌کنند، به شدت و قاطع  برخورد قانونی می‌شود.