محمد حسین اسدی گرجی از برگزاری آزمون ارتقا شغلی کارکنان این شرکت در تاریخ 20 اردیبهشت سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق مازندران در گفت و گویی اظهار داشت : با توجه به اهمیت تامین منابع انسانی توانمند و حضور کارشناسان با ظرفیت های دانشی و مهارتی جهت تصدی مشاغل کارشناسی بعنوان یکی از  اساسی ترین اقدامات حوزه منابع انسانی  ،این معاونت هر ساله اقدام به برگزاری آزمون ارتقاء شغلی می نماید.

اسدی گرجی با بیان اینکه طی ادوار گذشته 90 نفر از کارکنان حائز ارتقاء شغلی شده اند خاطر نشان کرد : فرآیند آزمون  ارتقاء شغلی که طی پیشنهاد و نیازسنجی کمیته طرح طبقه بندی مشاغل و تایید شورای معاونین و صدور مجوز هیات مدیره این شرکت اجرایی می گردد و شامل مرحله کتبی و مصاحبه در رشته های برنامه ریزی و مهندسی ، بهره برداری ،مشترکین فنی،مشترکین اداری، ادارای و مالی خواهد بود و طی آن دواطلبین شرکت کننده در صورت کسب 60 درصد از نمره آزمون کتبی وارد مرحله مصاحبه خواهند شد که از مجموع 40 درصد  مرحله مصاحبه ، 20درصد مربوط به ویژگی های فردی و شغلی  متقاضیان و 20 درصد مصاحبه علمی و سنجش علمی دواطلبین تاثیرگذار خواهد بود.

معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق مازندران اظهار داشت:برگزاری این آزمون با همکاری مرکز آموزشی صنعت آب و برق مازندران برگزار خواهد شد.

ازمون ارتقا

اسدی گرجی تعداد داوطلبین شرکت کننده در آزمون ارتقاء شغلی سال جاری که در تاریخ  20 اردیبهشت برگزار می گردد ،87 نفر بوده که از این تعداد 19 نفر بعد از طی مراحل آزمون و مصاحبه مشمول ارتقا شغلی در جهت تصدی پست های کارشناسی خواهند شد.