مهندس قاسم شهابی بیان داشت: در سال 96 بیش از هزار و 120 کیلومتر بر خطوط فشار ضعیف شبکه های برق مازندران اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به اینکه در سال 96 بیش از 450 کیلومتر بر خطوط فشار متوسط شبکه های برق اضافه شد،گفت: تاکنون بیش از 11230 کیلوتر خطوط فشار متوسط در حوزه توزیع نیروی برق مازندران شبکه سازی شده است.

مهندس شهابی بیان داشت: در سال 96 بیش از 1120 کیلومتر خطوط فشار ضعیف در شبکه های برق اضافه شد.

وی در ادامه  از اضافه شدن بیش از 3315 دستگاه پست توزیع در سال 96 خبر داد و بیان داشت: در مجموع تعداد پست های توزیع به بیش از 32520 دستگاه رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به  فروش حدود 48 هزار انشعاب برق در سال 96، گفت: توزیع نیروی برق مازندران بیش از یک میلیون 334 هزار مشترک برق دارد.

این مسوول افزود : سال قبل بیش از 605 میلیارد تومان برق به مشترکان فروخته شد و 67 میلیارد تومان نیز طلب از سال 95 از مشترکان داشتیم

شهابی گفت : در میان بدهکاران دستگاه های خدماتی و عموم با 20 میلیارد و 500 میلیون تومان بیشترین بدهی برقی را دارند و پس از آنها حوزه کشاورزی و خانگی هر کدام با بیش از 18 میلیارد و 700 میلیون تومان، مشترکان بد حساب توزیع برق مازندران محسوب می شوند .

پرداخت بدهی های برق موجب بازگشت 25 درصد سرمایه به مازندران می شود

وی با تاکید بر ضرورت پرداخت طلب شرکت برق ، اظهار داشت : پرداخت بدهی ها موجب بازگشت 25 درصد سرمایه به استان می شود که برای انجام خدمات بیشتر از جمله ترمیم و یا نوسازی خطوط انتقال برق می توان از آن بهره برد.

برق

شهابی در عین حال شهروندان را به صرفه جویی در مصرف برق فراخواند و افزود : این اقدام موجب می شود در تابستان با مشکل کمبود و قطع برق مواجه نشویم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: هم اکنون میانگین مصرف برق در استان روزانه 800 مگاوات است ولی در فصل گرم تابستان و اواخر بهار به حدود 2 هزار مگاوات هم می رسد

وی در ادامه از انعقاد 7 فقره قرارداد تحقیقاتی با محققین و دانشگاه های برتر کشور در سال 96 خبر داد و گفت : 11مقاله علمی در کنفرانسهای بین المللی (IEEE، CIRED ) ارائه شد.                      

مهندس شهابی افزود: 75 مقاله علمی در کنفرانسهای معتبر ملی و منطقه ای ( PSC، GIS , EPDC  و ...  در سال 96 ارائه شد.