سرهنگ غلامرضا شریعتی گفت: ۵۰۰ پروژه کوچک و بزرگ در حوزه زیرساخت در استان مازندران در حال اجرا است و برای پروژه های روستایی هر کیلومتر ۲۰۰ میلیون تومان هزینه نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس بسیج سازندگی مازندران با بیان اینکه برای ۷۰۰ گروه جهادی در استان هدفگذاری شده است گفت: مناطق کم برخوردار و محروم استان از جمله اولویت ها است و در حال حاضر ۶۰ محله آسیب پذیر و کم برخوردار در استان شناسایی شده است.

سرهنگ شریعتی به حوزه اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال خرد اشاره و اضافه کرد: امسال سه هزار کارگاه شغلی در استان هدفگذاری شده  و مسئله امنیت غذایی از جمله پروژه های بسیج به شمار می رود.

رئیس بسیج سازندگی مازندران تصریح کرد: بیمارستان بندپی شرقی بابل از جمله پروژه های این سازمان به شمار می رود و در حال حاضر پیشرفت خوبی دارد و در حوزه راهسازی ۱۰۰ کیلومتر از راههای صعب العبور استان توسط بسیج سازندگی در دست اقدام است.

وی به ماموریت های دیگر سازمان بسیج سازندگی اشاره و خاطرنشان کرد: برای حمایت از اشتغال خرد در عرصه های روستایی موضوع اقتصاد در دستور کار بسیج سازندگی قرار گرفت و این مسئله در قالب آموزش و توانمندسازی و پرداخت تسهیلات ادامه دارد.

پروژه

وی، بکارگیری سازمان یافته نیروهای مردمی در قالب گروههای جهادی از دیگر محورهای فعالیت بسیج سازندگی به شمار می رود و اکنون ۷۰۰ گروه جهادی در عرصه های مختلف از جمله بهداشت و سلامت، زیرساخت، اقتصاد مقاومتی و غیره فعالیت دارند.

غلامرضا شریعتی اظهار داشت: ۵۰۰ پروژه کوچک و بزرگ در حوزه زیرساخت در استان مازندران در حال اجرا است و برای پروژه های روستایی هر کیلومتر ۲۰۰ میلیون تومان هزینه نیاز دارد.