حمید درخشان نیا با بیان اینکه نقش کارت ملی هوشمند فراتر از یک شناسه هویتی است، گفت: از شهروندانی که تاکنون برای تعویض کارت ملی خود اقدام نکرده اند، تا در زمان مقرر ثبت نام کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ساری با تاکید بر این که لازم است مردم مزیت های کارت ملی هوشمند را لمس و دریافت کنند ، گفت : برنامه بهره برداری از کارت ملی هوشمند برای حوزه سلامت ، تامین اجتماعی و ادغام سایر کارت های هوشمند در کارت ملی هم قدم های بعدی است که برداشته خواهد شد.

وی با اعلام این که تمامی افراد بالای 15 سال کشور واجد شرایط برای دریافت کارت ملی هوشمند هستند ، گفت که در حال حاضر آمار جمعیت واجد شرایط کشور 60 میلیون نفر است .

درخشان نیا ، بستر سازی برای بهره برداری از کارت ملی هوشمند را از دیگر پروژه های سازمان ثبت احوال کشور برشمرد و اظهار داشت : در گام اول با سازمان ثبت اموال و املاک کشور هماهنگ کردیم تا اسناد مالکیت مردم را با کارت هوشمند صادر کنند که در حال حاضر این کار در حال انجام است .

رئیس سازمان ثبت احوال کشور افزود : همچنین امسال همزمان با نمایشگاه کتاب ، هماهنگی های لازم صورت گرفت و بن کتاب در کارت ملی هوشمند شارژ شده است که گام دیگری در این زمینه بود.

صدور کارت ملی هوشمند

درخشان نیا نقش کارت ملی هوشمند را فراتر از یک شناسه هویتی دانست و از شهروندانی که تاکنون برای تعویض کارت ملی خود اقدام نکرده اند خواست تا در زمان مقرر ثبت نام کنند.