عباس عراقچی با اشاره به اینکه در مدیریت منابع آبی غفلت داریم، بیان داشت: بازبینی مجدد آمایش سرزمینی امری ضروری است.

به گزارش خبرگزاری موج، معاون وزیر امور خارجه در همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی در ساری بر لزوم اصلاح الگوی کشت در کشور تاکید کرد و گفت: اصلاح اجرای قانون های موجود نیز لازم است و برآورد می شود بیش از ۳۰۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد، این ها به شدت آبهای زیرزمینی را استخراج می کنند و چاه های مجاز نیز غیرمجاز برداشت می کنند.

وی با بیان اینکه شلختگی در مدیریت منابع آبی کشور وجود دارد و برخی قوانین اجرا نمی شود، افزود: برداشت از منابع آبی به میزان دلخواه صورت می گیرد.

عراقچی تامین آب و مدیریت منابع آب را برای مقابله با بحران آب را ضروری برشمرد و گفت: روی مسئله مدیریت منابع آب کم کاری شده و در این حوزه نیز وظایفی برای وزارت خارجه و سیاست خارجی نیز لحاظ شده است.

معاون وزیر امور خارجه، مدیریت منابع آب را امری واجب برشمرد و گفت: اولویت در مدیریت منابع آبی باید مورد توجه قرار گیرد و متاسفانه در این بخش غفلت داریم، به شدت به خاتمه منابع آبی نزدیک می شویم و آسانترین راه که درپی آن هستیم، انتقال آب از دیگر مناطق است.

عراقچی

عباس عراقچی باتاکید براینکه قبل از انتقال آب، مدیریت منابع آب باید مورد توجه گیرد گفت: بازبینی مجدد آمایش سرزمینی امری ضروری است  زیرا در آمایش سرزمینی غفلت های زیادی داشتیم و نتوانستیم امکانات کشور را به خوبی تخصیص دهیم و صنایع پرآب را در دل کویر و شهرهایی که ایجاد کردیم که خودشان آب برای آشامیدن کم دارند چه رسد به آنکه بخواهند برای این صنایع آب تامین کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج