حسین نیازآذری اظهار داشت:دولت با افزایش اختیارات شوراها و اعتماد بیشتر به آنها زمینه مشارکت بیش از پیش مردم در اداره امور جامعه را فراهم نماید.‌

به گزارش خبرگزاری موج، نماینده مردم بابل در مجلس شواری اسلامی با تبریک نهم اردیبهشت ماه روز شورا، بیان داشت:روز شوراها فرصتی است تا یکی از محوری ترین اهرم های مشارکت محلی  درنظام سیاسی و مدنی کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: شوراها را به عنوان همکار محلی خود می شناسم و برای آنها جایگاه مهمی قائل هستم و در حقیقت شوراها پل ارتباطی مجلس شورای اسلامی با پارلمان محلی هستند.

حسین نیازآذری گفت: اگرچه همواره مسائل عمرانی بیشتر مورد توجه شوراها هستند اما نباید در اهتمام به مسائل اجتماعی و اقتصادی غفلت کرد.

 وی بیان داشت: اتخاذ طرح و برنامه هایی که به تقویت شئون اجتماعی و اقتصادی شهر و روستا منجر شود باید در اولویت سیاست گذاری های شوراها قرار گیرد.

روز شورا

نماینده مردم بابل در مجلس اهتمام به محیط زیست، توجه به ورزش جوانان، تلاش برای اشتغال آفرینی، مشارکت در ارتقای شاخص های فرهنگی و اجتماعی و توجه برنامه ریزی شده به بخش گردشگری شایسته برنامه ریزی واقدام توسط شوراها می باشد.

حسین نیازآذری افزود: از دولت هم انتظار می رود با افزایش اختیارات شوراها و اعتماد بیشتر به آنها زمینه مشارکت بیش از پیش مردم در اداره امور جامعه را فراهم نماید.‌

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج