دلاور حیدرپور بیان داشت:کم آبی و خشکسالی تهدید جدی برای برنجکاری در مازندران است.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تاکید بر اینکه بخشی از برنج مورد نیاز کشور به دلیل پاسخگو نبودن برنج داخلی باید از خارج تامین شود ، افزود : هر چند قیمت برنج خارجی در سال های اخیر در کشور رشد بی رویه ای داشت ، ولی این وضعیت به نوعی حمایت از برنج داخلی است.

وی گفت : هر چند کم آبی و خشکسالی تهدید جدی علیه برنجکاری مازندران است ، اما رضایت کشاورزان از ثبات قیمت در طول سال و وجود انواع بازار فروش، نشانگر موفقیت جدی دولت در کنترل واردات برنج است .

حیدر پور افزود : امروز شاهد حفظ زمین های شالیزازی ، ماندگاری جمعیت روستایی و حتی بازگشت جوانان به عرصه برنجکاری هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت : امروز با تدابیر جدی دولت تدبیر و امید در تک نرخی کردن ارز ، به طور یقین بازار محصولات تولیدی کشاورزی داخلی پر رونق تر می شود و این موضوع حتی منجر به نهادینه شدن حفظ زمین کشاورزی در نسل جوان نیز خواهد شد .

حیدرپور اضافه کرد : صد البته برای اینکه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی از یکدیگر رضایت داشته باشند، باید هزینه تولید را کاهش داد و با افزایش تولید ، درآمد کشاورزان را بیشتر و قیمت محصولات تولیدی را متناسب با شرایط اقتصادی مصرف کنندگان کرد .

خشک کاری برنج

وی نتایج اجرای طرح خود اتکایی برنج را با اجرای آبیاری تناوبی و تجهیز و نوسازی 275 هزار هکتار از شالیزارهای شمال کشور مهم توصیف کرد و افزود : در اراضی یکپارچه سازی شده مصرف آب 30 درصد معادل 800 ملییون مترمکعب کاهش می یابد.

دلاورحیدر پور گفت : با اجرای طرح خوداتکایی ، سالانه سه میلیون و 787 هزار تن شلتوک در کشور تولید خواهد شد که نسبت به وضعیت کنونی 41 درصد افزایش خواهد داشت .

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج