ابراهیم قربان‌نژاد بیان داشت:کشاورزان مازندرانی نسبت به پوشش نایلونی و گرم نگه داشتن خزانه‌های برنج اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس اداره برنج سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: در روز نسبت به تخلیه آب و شب با نگه داشتن آب در خزانه نسبت به تعادل دمای خزانه اقدام کنند.

قربان نژاد درباره تاثیر بارندگی بر کشت برنج و توصیه‌های فنی گفت: با توجه به شرایط جوی، خنکی هوا و سرد شدن در شب کشاورزان نسبت به پوشش نایلونی و گرم نگه داتشن خزانه‌های برنج اقدام کنند.

وی بیان کرد: کشاورزان نباید 5 تا 7 روز قبل از انتقال نشا‌کاری هیچ نوع کودی به خزانه‌ها اضافه کنند.

قربان‌نژاد ادامه داد: مدیریت صحیح تغذیه و مقاومت به کم‌آبی و تحمل گیاه به استرس‌های محیطی با مصرف کودهای پتاسه و سلیس‌دار انجام شود و کشاورزان مصرف این نوع کودها را در دستورکار خود قرار دهند.

شالیزار

رئیس اداره برنج سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: کشاورزان مبارزه به موقع علف‌های هرز در زمین و حاشیه مزارع و کانال‌ها توجه کنند چراکه این امر سبب اتلاف آب و کسری انتقال آب می‌شود و با نایلون‌کشی مرزها جلوگیری خروج  آب از کرت‌ها و نگه‌داری بیشتر آب در شالیزار می‌شود.

ابراهیم قربان نژاد خاطرنشان کرد: گیاه برنج به جز در سه مرحله حساس پاگیری، پنجه‌دهی و گل‌دهی نیاز به آب مداوم در مزرعه ندارد و اراضی قادر به نگهداری آب هستند که می‌توانند با آبیاری تناوبی آب را پس از ارتفاع مناسب نسبت به آبیاری اقدام کنند و با این روش 30 درصد در مصرف آب صرفه‌جویی می‌شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج