معاون بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه اوقاف مازندران بیان داشت: ۱۰ هزار رقبه وقفی مازندران به صورت هدفمند مورد بازرسی میدانی قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی فتحی اظهار داشت: تصحیح ، تکمیل و تایید اطلاعات پایه ۱۵ هزار رقبات موقوفات و بقاع متبرکه در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه مازندران از برنامه های این معاونت در سال ۹۷ است.

معاون بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه اوقاف مازندران با تشریح برنامه عملکرد برنامه ای سال ۹۷ اوقاف مازندران اظهار کرد: ۱۹ هزار سند اجاره رقبات وقفی در سال ۹۷ تنظیم و تمدید می شود که ۱۵ هزار سند اجاره مربوط به روز رسانی و تجدید اسناد اجاره منقضی شده رقبات وقفی و ۴ هزار سند اجاره  شامل تنظیم اسناد اجاره رقبات موقوفات فاقد رابطه استیجاری  است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج