محمد اسلامی اظهار داشت: نگاه مسوولان اجرایی در مازندران باید سلامت محور باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، استاندار مازندران در نشست با هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره  به "نشاط اجتماعی و سلامت"  به عنوان شعار امسال در حوزه معاونت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی استانداری مازندران، بر اولویت قراردادن حمایت از  اجرای برنامه های حوزه سلامت در شهرستانها توسط فرمانداران و سایر مدیران استانی و شهرستانی تاکید کرد.

محمد اسلامی از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حوزه سلامت، ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه  را از سیاست های راهبردی و مهم دولت تدبیر و امید عنوان کرد و افزود: نگاه مسوولان اجرایی در مازندران باید سلامت محور باشد و در این راستا استانداری مازندران هرگونه حمایت لازم را از برنامه های حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عمل خواهد آورد.

اسلامی استاندار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، اجرای برنامه تحول نظام سلامت را از مهم ترین اقدامات وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: اجرای نظام آمایش خدمات درمانی مازندران از مهمترین اقداماتی است که در دانشگاه علوم پزشکی پزشکی مازندران به مرجله اجرا در آمده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج