علی رستگار از اهتمام ویژه پست قائمشهر در تحویل کارت ملی هوشمند خبرداد.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس اداره پست شهرستان قائمشهر با بیان این مطلب که پست قائمشهر در تحویل کارت ملی هوشمند به شهروندان اهتمام ویژه ای دارد گفت : طبق آمار 160 هزار نفر از جمعیت 220هزار  نفری شهرستان قائمشهر مشمول دریافت کارت ملی هوشمند هستند که تاکنون  157هزارو 300نفر ثبت نام کردند.

رستگار با تاکید بر این نکته که تا کنون 133هزارو 500فقره از کارت ملی هوشمند صادر و تحویل شده است، بیان داشت: 6هزارو 300فقره کارت هوشمند در مرحله تحویل قرار دارد.

 رئیس اداره پست شهرستان قائمشهر گفت: شرکت پست قائمشهر با مدیریت و برنامه ریزی در کمترین فرصت زمانی ثبت نام و تحویل و توزیع کارت ملی هوشمند را برای شهروندان در نظر گرفته است .

کارت هوشمند ملی

وی گفت: برای جانبازان و سالمندان نیز تمهیدات خاصی به لحاظ حضورآسان  در شرکت پست در نظر گرفته شده  است.

علی رستگار بیان داشت: مردم کمتر از 20 دقیقه در پیک کار کارت ملی هوشمند را دریافت کردند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج