حمیدرضا امام قلی تبار بیان داشت: کارگران به دلیل نداشتن تشکل قوی نمی‌توانند به حقوق واقعی خودشان برسند.

به گزارش خبرگزاری موج، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اعلام اینکه کارگران این موضوع را درک می‌کنند که باید در کنار کارفرما قرار گیرند، افزود: کارگران به دلیل نداشتن تشکل قوی نمی‌توانند به حقوق واقعی خودشان برسند.

امام قلی تبار با اعلام اینکه سطح معیشت کارگران تعیین شده 2 میلیون و 670 هزار تومان است، تصریح کرد: دولت در این شرایط فقط ناظر کشمکش کارگران و کارفرما است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران ادامه داد: اختلاف‌نظر بین کارگران و کارفرمایان بسیار شدید است و هم نظر هستند که براساس معیار سطح معیشت حقوق سال 97 کارگران افزایش پیدا کند.

عیدی و پاداش کارگران

امام قلی تبار گفت: با توجه به اینکه 70 درصد سطح معیشت، مسکن، تحصیل و درمان است، کارفرما معتقد است که مسکن، درمان و تحصیل دولت به گونه‌ای به کارگران خدمات دهد که باعث کاهش هزینه‌های کارگران شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج