مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر گفت: کشور روسیه با دخل و تصرف هایی که در این 70 سال با سدسازی انجام داده است نقش بسزایی در کاهش تراز آب خزر داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، داریوش یوسفی کبریا با ابراز نگرانی از اینکه با کاهش تراز آب حجم زیادی از آب از دست می رود تصریح کرد: کشور روسیه با دخل و تصرف هایی که در این 70 سال با سدسازی انجام داده است نقش بسزایی در کاهش تراز آب داشته است.

یوسفی کبریا مهم ترین منبع تامین آب دریای خزر را رودخانه ولگا در روسیه است عنوان کرد و گفت: بیشترین میزان آبدهی ولگا معمولا در اردیبهشت ، خرداد و تیر ماه دیده می شود  و کمترین میزان آبدهی نیز در دی و بهمن ماه است.

مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر در خصوص آخرین مطالعات در حوزه این دریا اظهار کرد: این مرکز عمدتا در هیدرولوژی دریا در حال مطالعه است؛ نوسانات و نیز بررسی اوضاع پیش روی و پس روی آب دریای خزر و وضعیت کیفی آب دریا در دستور کار این مرکز قرار دارد.

یوسفی کبریا با بیان این که هیدرولوژی  یا نحوه توزیع آب در دریای خزر به نوعی ناپایدار است و بستگی به میزان بارش در حوزه آبریز ولگا دارد گفت:این حوزه سطح و مساحت آن به اندازه کل مساحت کشور ما است،  بنابراین میزان بارندگی نقش اساسی در آن دارد.

آب دریای خزر

مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر  یادآور شد: با ترازسنج هایی که به طور یکنواخت در کل سواحل جنوبی نصب شده است با تهیه پایگاه داده و تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر بطور دقیق در حال رصد کردن وضعیت نوسانات آب دریای خزر هستیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج