یک کارشناس گردشگری بیان داشت: علت توسعه گردشگری روستایی در مازندران وجود اقتصاد با ساختار مرکزی است.

به گزارش خبرگزاری موج، علی ماهفروزی با اشاره به این که گردشگری روستایی سبب انتقال فرهنگ های یک منطقه به دیگران می شود افزود: با تزریق پول به منطقه روستایی، جوامع محلی به لحاظ اقتصادی پویاتر شده و می تواند به حفظ فرهنگ های ارزشی خود توجه کند،به تولید بپردازد، از یادگارهای کهن خود نگه داری کند؛ این ها اهدافی است که در گردشگری روستایی وجود دارد.

کارشناس گردشگری در ادامه بیان کرد: علت توسعه گردشگری روستایی در مازندران وجود اقتصاد با ساختار مرکزی است.

ماهفروزی گفت: آن چه را که در حال حاضر در ایران شاهد آن هستیم، هجوم گسترده گردشگران به نواحی که عموما مقصد بوده اند است؛ زمانی نواحی جدید تبدیل به مقصد گردشگران خواهد شد که ما مقوله گردشگری، چشم اندازها و اهداف را بشناسیم که آیا این تعداد از مردم که با نام گردشگر به روستا آمده اند می توانند باعث تحول آن روستا شوند؟

وی یادآور شد: اگر یک روستایی ظرف ده سال، گردشگری روستایی را یاد بگیرد و آماده پذیرایی از گردشگر به عنوان روستای هدف شود ممکن است آن روستا بافت و جاذبه های تاریخی خود را از دست بدهد.

گردشگری روستایی

این کارشناس گردشگری مازندران تصریح کرد: مسافر ایرانی دوست دارد با ماشین تمام کوچه های روستا را بگردد که این موضوع باعث تخریب منطقه می شود، این موضوعات باید در گردشگری ایران آموزش داده شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج