مسوول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران کاهش اقبال جوانان به مساجد را مهمترین دغدغه این مرکز می باشد.

به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام محمود علیخانی علت کم تعداد بودن کانون های فرهنگی مساجد در مازندران را در مقایسه با تعداد مساجد فعال، ناشی از سختگیری های قانونی برای تشکیل این واحد فرهنگی از جمله برخورداری مساجد از حداقل جمعیت و امکانات دانست.

مسوول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران همچنین از آنچه که 'کاهش اقبال جوانان به مساجد' نامید به عنوان مهم ترین دغدغه این دبیرخانه یاد کرد و تغییر در مدیریت و برنامه ریزی و جوان محور شدن این مراکز دینی را مهم ترین راهکار برای افزایش اقبال قشر جوان دانست.

علیخانی گفت: باید مساجد کانونی برای فعالیت های روزمره مردم منطقه و پذیرش جوانان باشد و تحقق این اهداف در گرو تعامل و هماهنگی دستگاههای مختلف فرهنگی و اجتماعی فعال در مساجد است .

مساجد

مسوول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران اعلام کرد:در هفته مساجد مازندران از 106 کانون فرهنگی برتر مساجد قدردانی و جشنواره قرآنی برگزار می شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج